02Me kan dekke til fest - til dømes til bryllaup. Me har alt som skal til av ulike bordtypar, dukar og utstyr.

Høgtun kan servere bryllaupsmiddag etter ynske, ta kontakt for å få meny og prisliste.

Her får de heile bryllaupet ”servert” og kan slappe av både i for- og etterkant. Ikkje minst er det ein føremon at me er til stades frå bryllaupsseremonien byrjar, slik at me kan ta imot evt. gåver, sidan dei fleste bryllaupsgjestene då er i kyrkja.

Sjå bilete frå festdekt bord >>
Les meir her >>