Forskotsbetaling/fastsett leigepris

For å unngå avlysing i siste lita og dermed økonomisk tap, er me nøydde til å ta forskotsbetaling på 50% av leigeprisen. Reservasjonen er fyrst gjeldande når dette er betalt. Faktura på forskotsbetalinga er lagt ved. Ved ei evt. avlysing, vil Høgtun nytte pengane som avlysingskostnad og leigetakar vil ikkje få andre utgifter. Ved innbetalt forskotsbetaling er leigeprisen fastsett, og ein evt. prisauke vil ikkje kunne få innverknad på den avtalte prisen med leigetakar uansett om leigetakar har tinga fleire år i førevegen.

Me set pris på å få ein telefon dersom det er noko de lurer på. Det er alltid mogleg å nå Høgtun på tlf. nr. 38287718, uansett dag/kveld eller kvardag/helgedag, for me vidarekoplar telefonen. – Me ynskjer å vere mest mogleg kundevenlege!

 

CIMG4049


hogtun-brevlogo

Høgtun Kultursenter ligg fritt og høgt på Høgtun i Øyslebø. Det er ein utruleg vakker stad å ha bryllaup, selskap, møte, seminarar eller andre tilstellingar.

Me våger påstanden om at dette er den finaste staden i Agder!

Kontakt Borghild Løver >>

kart-3

AVSTANDAR til Høgtun kultursenter

Oslo  363 km
Arendal 109 km
Kristiansand   43 km
Mandal   20 km
Flekkefjord   85 km
Stavanger 210 km

Innhold © Høgtun Kultursenter. Webdesign ©2024 Web Norge.