Historie
 
Høgtun Kultursenter er tusenårsstaden til Marnardal kommune.

Anlegget vart opphavleg bygd som ein folkehøgskule i 1922, og låg i det som då heitte Øyslebø kommune. Anlegget har 4 bygg; hovudbygget, verkstad- og uthus, Borghallen (festsal kombinert med gymnastikksal) og styrarbustad (med to  leigebustader). Då skulen opplevde fall i søkjartilgangen, vart eigedomen teken over av  Øyslebø kommune.

Staden vert nytta som kultursenter med lokale for organisasjonar og utleige til private, i tillegg til lokale for kunst- og museumsutstillingar. Styrarbustaden er i dag museumslokale.

Anlegget ligg på ei høgd med flott utsyn over bygda Øyslebø og elva.

 
CIMG4048
 
 
 

hogtun-brevlogo

Høgtun Kultursenter ligg fritt og høgt på Høgtun i Øyslebø. Det er ein utruleg vakker stad å ha bryllaup, selskap, møte, seminarar eller andre tilstellingar.

Me våger påstanden om at dette er den finaste staden i Agder!

Kontakt Borghild Løver >>

kart-3

AVSTANDAR til Høgtun kultursenter

Oslo  363 km
Arendal 109 km
Kristiansand   43 km
Mandal   20 km
Flekkefjord   85 km
Stavanger 210 km

Innhold © Høgtun Kultursenter. Webdesign ©2024 Web Norge.